Nuttige nieuwtjes

Wat is een arbeidsongeval?

Wanneer is een ongeval een arbeidsongeval?

1. Het ongeval moet gebeuren tijdens én door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst en het moet uiteraard gelinkt zijn aan de beroepsactiviteit. Dit betekent echter niet dat een arbeidsongeval enkel en alleen op de werkvloer kan voorvallen. Ook buiten de traditionele werkuren, wanneer het onder het gezag van de leidinggevende is gebeurd.

2. Een arbeidsongeval kan ook gebeuren op de normale weg naar en van het werk. Wanneer één van je werknemers met de fiets naar het werk komt en onderweg omvergereden wordt door een roekeloze bestuurder, dan wordt ook dit vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar. De normale weg hoeft niet noodzakelijk de kortste weg te zijn. Het is best mogelijk dat je werknemer om bepaalde redenen (bv. wegenwerken) een andere route verkiest.

3. Het ongeval moet een plotse gebeurtenis zijn. Contact met elektriciteit of vuur is hiervan een duidelijk voorbeeld. Maar als je werknemer een hartaanval krijgt doordat hij jarenlang last had van stress, dan is dit geen plotse gebeurtenis.

4. De oorzaak moet extern zijn. Wanneer een zware doos op een werknemer valt, dan is dit een arbeidsongeval. Wanneer een werknemer een hersenbloeding krijgt in de auto op weg naar het werk, dan is dit geen arbeidsongeval.

5. Het ongeval moet een letsel veroorzaken zoals een verstuiking, breuk, brandwonde etc.

10 juli 2017

« Terug