Nuttige nieuwtjes

Lage-emissiezone Antwerpen

Vanaf 1 februari 2017 voert stad Antwerpen in de kernstad en op linkeroever een lage-emissiezone in. In dit gebied zullen de meest vervuilende voertuigen geweerd worden om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van inwoners en bezoekers te verbeteren.                                               

Wat is een lage-emissiezone?

In een lage-emissiezone mogen enkel voertuigen rijden die aan bepaalde milieucriteria voldoen. Het zijn voornamelijk oudere dieselvoertuigen die meer vervuilend zijn. Door deze wagens niet in de stad toe te laten, wordt een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. 

In welk gebied?

De lage-emissiezone omvat het gebied tussen de Ring en de Schelde op de rechteroever en het gebied tussen de Schelde, E17, Park and Ride Linkeroever en het Sint-Annabos op de linkeroever. De Singel maakt deel uit van de lage-emissiezone. Klik hier voor een gedetailleerd stadsplan waarop de zone wordt weergegeven. 

De zone wordt aangeduid met volgend verkeersbord:

 lez

Komt uw voertuig in aanmerking, doe zelf de test op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/toelatingsvoorwaarden

Bron:  www.slimnaarantwerpen.be/lez

16 januari 2017

« Terug